28c97252c

    Biz hakda

CGN topary

CGN Begood, CGN-iň ýadro tehnologiýasy programmalarynyň ösüş platformasydyras ýalyamilliesasy ýokary tehnologiýaly kärhana we esasy programma üpjünçiligi kärhanasy.Radiasiýa kesgitlemek we şekillendiriş tehnologiýasy gözlegleri we enjamlary öndürmek boýunça ýöriteleşen CGN Begood, gümrük, portlar, serhetler, transport we kazyýet pudaklary üçin akylly howpsuzlyk barlag çözgütleri bilen üpjün edýär.

Picture-2(2)

CGN halkara işewürlik gerimi

CGN International Business Scope

CGN BEGOOD

CGN Begood, ýokary tehnologiýaly kärhana we esasy programma üpjünçiligi kärhanasy hökmünde CGN-iň ýadro tehnologiýasy amaly programmalarynyň ösüş platformasydyr.Radiasiýa kesgitlemek we şekillendiriş tehnologiýasy gözlegleri we enjamlary öndürmek bilen meşgullanýan gümrük, portlar, serhetler, transport we kazyýet pudaklary üçin akylly howpsuzlyk barlag çözgütleri bilen üpjün edýär.

Tehniki artykmaçlygy

Zehin topary doctors R&D topary lukmanlar we ussatlar bilen oňurga hökmünde
Milli platforma: Milli in Engineeringenerçilik gözleg merkezi we postdoktorlyk programmasy üçin iş stansiýasy
Tehniki üstünlikler 200 200-den gowrak tehniki üstünlik, Milli ylym we tehnologiýa baýraklary

Önümiň artykmaçlygy

Önümleriň seriýallaşdyrylmagy, hiliň kepili we uly taslamalarda baý tejribe

Kärhananyň çeşmesi

CGN toparynyň 800 milliard ýewrodan gowrak baýlygy bar
700-den gowrak agza kompaniýa we sanawda 5 platforma

Karz kepilligi

Esasy ýokary tehnologiýaly kärhana we esasy programma üpjünçiligi kärhanasy, “A-Class” salgyt töleýji, 5A karz kärhanasy

Halkara işewürlik

International Business Scope

Esasy taslama

◎ 2008
◎ 2009
◎ 2010
◎ 2013
◎ 2014
◎ 2015
◎ 2016
◎ 2017
◎ 2018
◎ 2019

Maliýe ministrliginiň senagat üstünliklerini özgertmek taslamasy

Milli ösüş we özgertmeler toparynyň elektron maglumatlary janlandyrmak we tehnologiki özgertmeler üçin ýörite taslamasy

Merkezi we ýerli häsiýetli pudaklarda kiçi we orta kärhanalar üçin ýörite ösüş taslamasy

Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi we Maliýe ministrligi tarapyndan zatlaryň ösüşi boýunça ýörite taslama

Ylym we Tehnologiýa ministrliginiň fakel maksatnamasy

Milli ylym we tehnologiýa goldaw meýilnamasynyň esasy gözleg we gözleg taslamalary

Welaýat we ministrlik esasy gözleg we ösüş taslamalary (5511 ýörite taslama)

Welaýat we ministrlik strategiki ösýän pudaklara ýolbaşçylyk aýratyn

Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi emeli intellekt we hakyky ykdysadyýet innowasiýa taslamasynyň çuňňur integrasiýasy

Merkezleşdirilen şekil derňewiniň we akylly şekil derňew ulgamynyň esasy ylmy we tehnologiki taslamalary

Milli açar ýokary tehnologiýa we açar programma üpjünçiligi kärhanasy

1f1139102
2f1139102

Tehniki topar

CGN Begood adam resurslaryny dolandyrmak strategiýasyny ileri tutýar.CGN Begoodcgyssagly has500-e golaý işgäri, şolardan 60% -i bakalawr ýa-da ondan ýokary derejelere eýe.CGN Begood has 200-den gowrak tehnikiiansjemi 50% -ini tutýar.W.ithlukmanlar we ussatlar oňurgasy hökmünde CGN Begoodbinaýokary derejeli gözleg we barlag topary.

Technical Team (2)
Technical Team (1)

Intellektual aýratynlyklar

Biz düýbünden garaşsyz intellektual eýeçilik hukugymyz bar we 200-den gowrak tehniki üstünlik gazandyk, köpüsi asyl içerki.G.enerally,halkara derejesine ýetdik.