28c97252c

    Önümler

BG-X seriýaly rentgen barlag ulgamy

Gysgaça düşündiriş:

BG-X, CGN Begood Technology Co., Ltd. tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen rentgen barlag ulgamlarynyň tapgyry, BG-X seriýasy dürli ssenariýalarda ulanmak we dürli müşderiniň talaplaryny ýerine ýetirmek üçin tunel ululyklaryna we rentgen energiýasyna eýe. . Iki energiýa usuly bilen materiallary tapawutlandyrmak we organiki, organiki däl we garyndyny galp reňk bilen görkezmek, howpsuzlyk operatorlaryna howply harytlara we kontrabanda düşünmek we seljermek has aňsat. Ulgam ýokary dykyzlykly materiallary we partlaýjy maddalary we neşe serişdelerini duýduryş bermäge ukyply, şeýle hem önümleriň görnüşlerini giňeltmek we awtomatiki kesgitlemek ukybyny ýokarlandyrmak üçin awtomatiki tanamak ulgamy bilen enjamlaşdyrylyp bilner. Önümleriň bu tapgyry gümrük, port, awiasiýa, ulag, jemgyýetçilik howpsuzlygy, adalat, möhüm wakalar we ş.m. giňden ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kiçijik tuneliň ululygy (Poçta, bukja, goş-golam)

Small Tunnel Size (Mail, Parcel, Carry-on baggage)

BG-X5030A rentgen barlag ulgamy, 10mm (polat) aralaşmagy bilen 505mm (W) × 305mm (H) tunel ululygyna eýe bolup, poçta we ýük daşamak üçin giňden ulanylýar. Bu arzan, ykjam aýak yzy, ykjam we konfigurasiýa aňsat.

BG-X5030C rentgen barlag ulgamy 505mm (W) × 305mm (H) tunel ululygyna, aralaşmagy 43mm (polat) bolup, poçta we ýük daşamak üçin giňden ulanylýar. Bu arzan, ykjam aýak yzy, ykjam we konfigurasiýa aňsat.

BG-X6550 rentgen barlag ulgamy tuneli ululygy 655mm (W) × 505mm (H), aralaşmagy 46mm (polat) bolup, kiçi göwrümli goşlary we posylkalary barlamak üçin giňden ulanylýar.

Iki görnüşli DR şekilleri bolan BG-X6550DB rentgen barlag ulgamy 655mm (W) × 505mm (H), 46mm (polat) aralaşýan tunel ululygyna eýe bolup, kiçi göwrümli goşlary we posilkany barlamak üçin giňden ulanylýar. .

Orta tuneliň ululygy (goşlar, ýük)

Middle Tunnel Size (Baggage, Cargo)

BG-X10080 rentgen barlag ulgamy tunel ululygy 1023mm (W) × 802mm (H), aralaşmagy 43mm (polat) bolup, goş-golamlary we ýükleri barlamak üçin giňden ulanylýar.

Iki görnüşli DR şekilleri bolan BG-X10080DB rentgen barlag ulgamy, 43 mm (polat) aralaşmagy bilen 1023mm (W) × 802mm (H) tunel ululygyna eýe bolup, goş-golamlary we ýükleri barlamak üçin giňden ulanylýar.

BG-X100100 rentgen barlag ulgamy tunel ululygy 1023mm (W) × 1002mm (H), 43mm (polat) aralaşmagy bilen, goş-golamlary we ýükleri barlamak üçin giňden ulanylýar.

Iki görnüşli DR şekilleri bolan BG-X100100DB rentgen barlag ulgamy, 43mm (polat) aralaşmagy bilen 1023mm (W) × 1002mm (H) tunel ululygyna eýe bolup, goş-golamlary we ýükleri barlamak üçin giňden ulanylýar.

Uly tuneliň ululygy (Palet ýük)

Large Tunnel Size(Pallet Cargo)

BG-X150180 rentgen barlag ulgamy 5850 (polat) aralaşmagy bilen 1550mm (W) × 1810mm (H) tunel ululygyna eýe we palet ýüklerini barlamak üçin giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň