28c97252c

  Önümler

BGCT-0824 Baglar we posilka CT barlag ulgamy

Gysgaça düşündiriş:

BGCT-0824 goşlar üçin orta tunel ölçegli KT howpsuzlyk barlag ulgamy; CGN Begood Technology Co., Ltd. tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen bölek, adaty goşa energiýa sanly radiografiýa tehnologiýasy bilen deňeşdirilende, KT howpsuzlyk barlag ulgamy ýokary kesgitleýiş tizligi we pes ýalan duýduryş derejesi bilen material diskriminasiýany takyk ýerine ýetirýär. Bu ulgam diňe bir DR şekillerini döredip bilmän, KT dilim şekillerini we 3D giňişlik şekillerini hem döredip bilýän DR we CT şekillendiriş ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Awtomatiki tanamak algoritmi (ATR) bilen, partlaýjy maddalary kesgitlemek ulgamy (EDS) hasaplanylýan ulgam, emele gelen partlaýjy enjamlary, suwuklyklary, pyçaklary, ýaraglary we ş.m. tapmak üçin awiasiýa howpsuzlygyna ulanylyp bilner we neşe serişdelerini, kontrabandany gözlemek üçin gümrükhanalara ulanylyp bilner. we karantin önümleri. Şeýle hem, beýleki jemgyýetçilik howpsuzlygynda giňden ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň esasy pursatlary

Haryt bellikleri

BGCT-0824 goşlar we posylka CT barlag ulgamy, goşa goşa energiýa sanly radiografiýa tehnologiýasy bilen deňeşdirilende, CT howpsuzlyk gözegçiligi, CGN Begood Technology Co. ulgam ýokary kesgitleýiş tizligi we pes ýalan duýduryş tizligi bilen material diskriminasiýany takyk ýerine ýetirýär. Ulgam dürli ssenariýalar we howpsuzlygy barlamak talaplary boýunça awtomatiki tanamak re modeimi ýa-da el bilen karar bermek tertibi üçin döredilip bilner we tiz we aňsat geçiriji ulgam bilen birleşdirilip bilner. , sortlaýyş enjamlary we rolik ulgamy.

singleimng3

Awtomatiki tanamak

Awiasiýa howpsuzlygy: emele gelen partlaýjy enjamlar (IED), ýanýan suwuklyklar, litiý batareýalary, ýaraglar, pyçaklar, feýerwerk we ş.m.
Custörite gözegçilik: neşe serişdeleri, kontrabanda we karantin önümleri


 • Öňki:
 • Indiki:

  • 864 BPH bilen ýokary geçiş (sagatda goşlar)
  • Maks. : Ük: 200 kg
  • 0.24m / s bilen ýokary tizlikli konweýer
  • 24 sagat uzak iş wagty
  • Rentgen syzmagy: 1μSv / sagdan az (5 sm)
  • Ses derejesi: 65dB (1m)
 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň