28c97252c

  Önümler

BGCT-1050 goşlar we posylka CT barlag ulgamy

Gysgaça düşündiriş:

BGCT-1050, CGN Begood Technology Co., Ltd. tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen goşlar we posylkalar üçin uly tunel ölçegli we ýokary tizlikli CT howpsuzlyk barlag ulgamy, adaty goşa energiýa sanly radiografiýa tehnologiýasy bilen deňeşdirilende, CT howpsuzlyk barlag ulgamy ýerine ýetirýär. detokary kesgitleýiş tizligi we pes ýalan duýduryş derejesi bilen material diskriminasiýa takyk. Bu ulgam goşa görnüşli DR ulgamy we KT şekillendiriş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr, olar diňe bir DR şekillerini döredip bilmez, KT dilim şekillerini we 3D giňişlik şekillerini hem döredip biler. Awtomatiki tanamak algoritmi (ATR) bilen, partlaýjy maddalary kesgitlemek ulgamy (EDS) hasaplanylýan ulgam, emele gelen partlaýjy enjamlary, suwuklyklary, pyçaklary, ýaraglary we ş.m. tapmak üçin awiasiýa howpsuzlygyna ulanylyp bilner we neşe serişdelerini, kontrabandany gözlemek üçin gümrükhanalara ulanylyp bilner. we karantin önümleri. Şeýle hem, beýleki jemgyýetçilik howpsuzlygynda giňden ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň esasy pursatlary

Haryt bellikleri

BGCT-1050 goşlar we bukjalar üçin uly tunel ölçegli we ýokary tizlikli KT howpsuzlyk barlag ulgamy. Sagatda 1800 goş-golam bilen ýokary geçiş ýerine ýetirýär. Awtomatiki karar bermek, el bilen karar bermek ýa-da ssenariýalar we howpsuzlygy barlamak talaplary ýaly uzak karar bermek ýaly köp kararly re modeimi goldaýar. Ansat transport we gurnamak üçin üç bölek hökmünde işlenip düzüldi, şeýle hem goşlary dolandyrmak ulgamy (BHS) ýa-da beýleki sortlaşdyryş ulgamlary üçin köp integrasiýa interfeýsini goldaýar.

singleimg

BGCT-1050 Baggage and Parcel CT Inspection System

Awtomatiki tanamak

Awiasiýa howpsuzlygy: emele gelen partlaýjy enjamlar (IED), ýanýan suwuklyklar, litiý batareýalary, ýaraglar, pyçaklar, feýerwerk we ş.m.
Custörite gözegçilik: neşe serişdeleri, kontrabanda we karantin önümleri


 • Öňki:
 • Indiki:

  • 1800 BPH bilen ýokary geçiş (sagatda goşlar)
  • Tuneliň ululygy: 1004mm (W) × 636mm (H), D görnüşi
  • Maks. : Ük: 200 kg
  • 0.5m / s bilen ýokary tizlikli konweýer
  • Dual View DR ulgamy we CT ulgamy
  • 24 sagat uzak iş wagty
  • Pes rentgen syzmagy: 1.0μSv / sag-dan az (5 sm)
  • Ses derejesi: 65dB (1m)
 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň